Kapsamlı Kredili Hayat Sigortası

Kapsamlı Kredili Hayat Sigortası

Kapsamlı Kredili Hayat Sigortası Nedir?

Kapsamlı Kredili Hayat Sigortası, bireysel kredi kullanan müşterilerimizin yaşam kaybı veya tam ve daimi maluliyet durumunda kredi borcunu teminat kapsamında güvence altına alan sigortadır. Yaşam kaybı ve tam ve daimi maluliyet teminatlarının yanı sıra Kapsamlı Kredili Hayat Sigortasının sunduğu kritik hastalık teminatı için azami tutar 50.000 TL ile sınırlı olup Yaşam Kaybı, Tam ve Daimi Maluliyet teminatının 50.000 TL'den fazla olması halinde kritik hastalık teminatı 50.000 TL'dir. Yaşam Kaybı, Tam ve Daimi Maluliyet teminatının 50.000 TL'den düşük olması halinde kritik hastalık teminatı ilgili teminatlara uyumlu sigorta tanzim tarihi itibarıyla geçerli kredi borç bakiyesine uygun azalarak özel şartlarda belirtilen durumlarda size zor günlerinizde destek olur. Borç kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar size, ailenize veya sevdiklerinize ödenir.

Neden Kapsamlı Kredili Hayat Almalıyım?

Kapsamlı Kredili Hayat Sigortası hakkında daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Teminatlar
Sigortalının yaşam kaybı durumunda geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir ve ödendikten sonra varsa kalan tutar kanuni varislere ödenir.
Tam ve Daimi Maluliyet durumunda hasar tarihi itibarıyla geçerli olan teminat tutarı sertifika üzerinde belirtilen sigortalıya ödenir. Yaşam kaybı ve tam ve daimi maluliyet teminatlarının her ikisinden de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer.
Sigorta süresi içinde gerçekleşecek Özel Şartlar’da belirtilen kritik hastalık durumlarından biri halinde hasar tarihi itibarıyla geçerli olan teminat tutarı ödenir. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesi ve aylık kredi faiz oranına bağlı olarak yıllık azalmaktadır ve en fazla 50.000 TL ile sınırlıdır. Kritik hastalık teminatından ödeme yapılması durumunda sadece kritik hastalık teminat sona erer ve yenileme döneminde kritik hastalık teminatı verilmez. Aynı anda tespit edilmiş olsa dahi sadece bir kritik hastalıktan tazminat ödemesi yapılır.

Teşhis edilmemiş olsa bile, tıbben poliçe/sertifika başlangıç tarihinden önce maruz kalınan bir hastalığın poliçe/sertifika süresi içerisinde ortaya çıkartacağı maluliyet ve kritik hastalık halleri poliçe/sertifika teminatları kapsamı dışındadır.
Nereden alacağınızı ve nasıl yararlanacağınızı
keşfedin!
Kimler yararlanabilir?

18 - 49 yaşları arasında olan herkes başvurabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı 55’i aşamaz.

Sigorta süresi ne kadar?

Sigorta süresi, kredi vadesiyle ile uyumludur. Kredi vadesinden kısa süreli gerçekleşen poliçeler için yıllık otomatik yenileme talimatı vermeniz durumunda primler kredi kartı ya da hesabınızdan alınarak, poliçeniz yenilenecektir.

Primler tutarı ve ödeme seçenekleri nedir?

Sigorta prim tutarları, teminat tutarı, yaş, kredi borç bakiyesi, kalan kredi vadesi ve aylık kredi faizi oranına göre değişmektedir. Peşin veya taksitli olarak; hesaptan veya kredi kartından tahsil edilebilir. Sigorta primini kredi talebine ekleyerek de ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde sigorta primini zorluk yaşamadan kredi taksitleri ile ödemiş olursunuz.

Sıkça Sorulan Sorular
• Kanser

• İnme

• Kalp krizi

• Koroner arter by-pass cerrahisi

• Böbrek yetmezliği

• Temel organ nakli

• Felç

• Uzuv kaybı

• Multipl skleroz

• Körlük

• İşitme kaybı

• Kalp kapağı ameliyatı

• Aort greftleme operasyonu

• Balon – anjioplasti

• Ciddi yanıklar

• Koma

• İyi huylu beyin tümörü

• Vücut organlarının görev ve hareketlerini yerine getirememesi

• Kan nakli ile bulaşan HIV

• Meslek yoluyla bulaşan HIV
Bireysel ihtiyaç, taşıt veya taksitli ticari krediler sigortalanabilir.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

İstanbul - Kadıköy Allianz Sigorta Acentesi
Reşide Taşkın Sigorta

Adres
19 Mayıs Mah. Sümer Sk. Sümko 2 Sitesi M2 B Blok Kat: 3 D: 13 Kozyatağı Kadıköy İstanbul

Copyright 2024 - Tüm hakları Allianz’a aittir.